הלכות פירות מורכבים ודין אתרוג מורכב – הרב יצחק ישראלי

כלאי האילן אסורים. אך מה דין של פירות משבעת המינים שהורכבו באילן שאינו משבעת המינים? איזו ברכה אחרונה מברכים? מה הדין של אתרוג שהורכב בלימון?
שיעור הלכה יומית בהלכות ברכות
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ג שבט תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com