שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ט ניסן תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com