הלכות ספירת העומר – ספירת העומר בבין השמשות ועניין תמימות – הרב יצחק ישראלי

האם מי ששכח לספור ספירת העומר מקיים את המצווה בימים הבאים?
איך אפשר לספור עם הציבור שמברך בין השמשות?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ח ניסן תשע”ו
לע”נ נחמה בת שלמה ע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com