הלכות ספירת העומר – מתי מברכים על ספירת העומר – הרב יצחק ישראלי

מתי חובת ספירת העומר, ומתי הברכה לדעת הרמב”ם ולדעת שולחן ערוך?
מה פירוש שבע שבתות “תמימות” ומה לומדים מכך על זמן הספירה? ומה שיטת רבינו תם בעניין “תמימות”?
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ז ניסן תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.comמתי חובת ספירת העומר, ומתי הברכה לדעת הרמב”ם ולדעת שולחן ערוך?
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות תמידין ומוספין פרק ז’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ז ניסן תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment