הלכות ספירת העומר – זמנים בהלכה: שכח לספור ספירת העומר ונזכר בבין השמשות – הרב יצחק ישראלי

מהו זמן בין השמשות, מתי נכנסים לספקות על זמן ספירת העומר, ומה יעשה מי ששכח ונזכר בבין השמשות?
שיעור הלכה יומית על הלכות זמנים וספירת העומר, השיטות בראשונים על סברת רבינו תם וסברת הגאונים.
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
אדר תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment