הלכות מאכלות אסורות – שמן של גויים – הרב יצחק ישראלי

איסור שמן מ”פיתם יינם ושמנם” הותר על ידי רבי יהודה נשיאה. ומכיוון שאין גוזרים גזירה על הציבור אלא אם כן רוב הציבור יכול לעמוד בה ורוב השמן נעשה אז בידי גויים, הותר. שבח ארץ ישראל ושפע השמן שהיה לשבט אשר.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט”ז חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com