הלכות מאכלות אסורות – סרדינים וטונה – מה מביניהם יאסר משום בישול נוכרי – הרב יצחק ישראלי

חכמים גזרו על בישולי גויים כדי להרחיקנו מחתנות עמם. על מה חלה גזירת חכמים ועל מה לא חלה? מהו דבר “העולה על שולחן מלכים”. ומהו דבר “שאינו נאכל כמות שהוא חי”.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ד חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com