הלכות מאכלות אסורות – דין נותן טעם לפגם – הרב יצחק ישראלי

מה הדין של שיכר שבושל בכלי נכרים שבושלו בהם מאכלים לא כשרים? דין “סתם כלים אינם בני יומם”. מה דין קפה שהכין גוי? דין כבוש כמבושל לעניין בישולי גויים.
שיעור הלכה יומית על הלכות מאכלות אסורות רמב”ם פרק י”ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ’ חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com