הלכות מאכלות אסורות – דין יין צימוקים – הרב יצחק ישראלי

יין צימוקים דינו כיין לכל דבר – וכן לקידוש. מה נחשב יין צימוקים. איסור יין צימוקים ביין נסך.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ג חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com