הלכות מאכלות אסורות – דין “בן יומו” בכלי של גוי ודבש של גוי – הרב יצחק ישראלי

נותן טעם לפגם בשמן של גויים. והסיבה של דבש של גויים מותר.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ט חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com