הלכות מאכלות אסורות – דגים מלוחים וביצה צלויה שהוכנו על ידי גויים – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת חז”ל לגבי דג מליח וביצה צלויה שהכין גוי. הלכה למעשה דגים מלוחים שנעשו על ידי גויים.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט”ו חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com