הלכות מאכלות אסורות – בישול גויים בחשמל – הרב יצחק ישראלי

דין מאכלים שבישל גוי מבלי להתכוון ודין בישול בתנור חשמלי על ידי גוי הנובע מכך.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט”ז חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com