הלכות מאכלות אסורות – בישולי גויים במסעדות ובאירועים – הרב יצחק ישראלי

כיצד יקפיד בעל עסק שהמאכלים שמוכר יהיו בישול ישראל גם לפי דעת ה”בית יוסף”. התנאים לבישולי גויים. דין נוסף: שישראל יהיה מעורב בבישול. מחלוקת הפוסקים בדין אם יהודי רק הדליק את האש. מחלוקת רמ”א ו”בית יוסף”. מה יעשה ספרדי שרוצה לאכול במסעדה או קייטרינג שנוהג כהרמ”א, פסק הגר”ע יוסף ב”יחווה דעת”.
מהו גדר “מאכל בן דורסאי” לעניין שבת ולעניין בישולי גויים.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ד חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com