הלכות מאכלות אסורות – איסור שתיית יין ושיכר של גויים ביחד עמם – הרב יצחק ישראלי

איך משה רבינו לימד אותנו על איסור פת נכרי? מה יעשה מי שיש לו מסיבה בעבודה של גויים והביאו לו אוכל ושתיה כשרים? איך נוהגים במסיבה של גויים.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ב חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com