הלכות מאכלות אסורות – איסור פת נכרי ומהו פת ישראל- הרב יצחק ישראלי

גזרו על פתם יינם ושמנם משום חתנות, דבר הנלמד ממשה רבינו. מחלוקת איזו פת אסורה, של בעל הבית או גם של נחתום, לפי רבי. לשון הרמב”ם על המתירים בנידון, היכן מותרת פת פלטר? על מה סומכים המתירים פת נכרי במקומות שיש בהם ישראל בארצות הברית. איזו פת נחשבת פת ישראל.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ג חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com