הלכות מאכלות אסורות – איסור יין ושיכר של נוכרי ושתיה במסיבה של נוכרים – הרב יצחק ישראלי

ההבדל בין עבודה זרה לתקרובת עבודה זרה? איזה יין נאסר מדאוריתא ומה מדרבנן. מדוע נאסר יין נוכרי שאינו יין נסך. מניעת התבוללות. איסור כניסה לכנסיה. שתיית קפה בבית קפה של גויים.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com