הלכות יום טוב – הפרשת חלה ביום טוב – הרב יצחק ישראלי

האם מותר לאפות ביום טוב עוגה גדולה אפילו שחלקה ישאר לאחרי החג? באיזה תנור מותר להשתמש ביום טוב לצורך אפיה, ואיך עושים הפרשת חלה ביום טוב?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות שביתת יום טוב פרק ג’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט’ סיוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com