הלכות טבילת כלים – האם מסעדה חייבת להטביל את הכלים? – הרב יצחק ישראלי

האם טבילת כלים היא מדאוריתא או מדרבנן? דעת הראשונים מהי דעת הרמב”ם. הלכה למעשה: מחלוקת האם צריך להטביל כלים של מסעדות וכדומה.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ו’ חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com