הלכות הפרשת חלה – שאור שלא הופרשה ממנו חלה ונתערב בעיסה שהופרש ממנה – הרב יצחק ישראלי

טבל לא בטל אפילו באלף, טבל חמור מחלה. מה הדין אם השתמש בשאור מעיסה שלא הופרש ממנה חלה, בשביל עיסה שכבר הופרש ממנה?
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ז’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ג’ אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com