הלכות הפרשת חלה – מתי עיסה שהוכנה עבור כלבים חייבת בהפרשת חלה – הרב יצחק ישראלי

ראשית עריסותיכם – ולא של גוי. מתי נקבע אם העיסה היא של גוי או יהודי. מהו זמן הגלגול. הדמיון למעשרות. לחם שמכינים לחיות בהמות וציפורים. מתי לחם שמכינים לכלבים נחשב ראוי לרועים וחייב בהפרשת חלה, ומתי לא, ההבדל נלמד גם מהכנת העיסה וגם מצורת האפיה.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ הלכות ביכורים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ו’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com