הלכות הפרשת חלה – מה הדין אם הפרישו מהקמח במקום מהעיסה – הרב יצחק ישראלי

הפרשת חלה מתבצעת מהעיסה ולא מהקמח, ואם נתנו קמח על הכהן להחזיר אותו. גם הכהן חייב בהפרשת חלה – ומדוע עליו להחזיר את הקמח?
מתי חל דין הפרשת חלה?
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ז’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ד אב תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com