הלכות הפרשת חלה – מהו שיעור הפרשת חלה – הרב יצחק ישראלי

מתי חלה מצוות הפרשת חלה מן התורה ומתי מדרבנן. כמה יש להפריש מן העיסה ומה דין מי שנותן את כל עיסתו לכהן.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ט סיוון תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com