הלכות הפרשת חלה – כמות הקמח המתחייב בהפרשת חלה וכיצד מודדים אותה – הרב יצחק ישראלי

כיצד מודדים את כמות הקמח שהיא השיעור החייב בהפרשת חלה.
שיעור הלכה יומית ברמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’ ושולחן ערוך אורח חיים סימן תנ”ו
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ג תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com