הלכות הפרשת חלה – כמה קמח חייב בהפרשה והפרשת חלה מן המוקף – הרב יצחק ישראלי

מדידת שיעור הראוי להפרשת חלה לא מתבצעת בעיסה אלא בקמח. מה הדין בקמח שניפה מתוכו את המורסן ורוצה להשיב אותו לתוכו?
הפרשת חלה משתי עיסות – דין נטילה מן המוקף בארץ ישראל ובחוץ לארץ. מהן עיסות ש”נושכות” זו את זו? הפרשת חלה למפרע בחוץ לארץ.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ הלכות ביכורים.
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
חשוון תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com