הלכות הפרשת חלה – חיוב הפרשת חלה בעיסה משותפת לכמה אנשים – הרב יצחק ישראלי

מחלוקת האם נלמדת גזירה שווה בעיסת השותפים מראשית הגז, שבשתיהן נאמר “ראשית”, “ראשית עריסותיכם”, האם חייב בתרומה ובהפרשת חלה או לא.
ומה נפסק במחלוקת הלכה למעשה.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ו’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com