הלכות הפרשת חלה – חיבור עיסה מיבול שנה שעברה עם עיסה מיבול השנה – הרב יצחק ישראלי

יבול שנה שעברה (“ישן”) המעורב עם יבול השנה (“חדש”), גזרת חכמים שאסור לתרום מיבול שנה זו על שנה שעברה, אבל אם כבר נשכו זו את זו, אומר הרמב”ם שצריך להביא עיסה אחרת ומהן יפריש חלה.
קמח מחמשת מיני דגן מעורבבים – אם יש שיעור חייב בחלה. קמח משני דגנים שונים אם אין בשתי העיסות שיעור – לא מצטרפות, מלבד חיטים וכוסמין שמצטרפות.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ז’ הלכות ביכורים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ז תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com