הלכות הפרשת חלה – הפרשת חלה מחוץ לארץ ישראל – הרב יצחק ישראלי

מדוע אין להביא חלה שהופרשה בחוץ לארץ אל ארץ ישראל ומה הדין אם הביא?
שיעור הלכה יומית מתוך מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ט סיוון תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com