הלכות הפרשת חלה – הכל הולך אחר הכוונה – איזה בצק פטור מהפרשת חלה – הרב יצחק ישראלי

עיסה שבושלה בחום השמש פטורה מהפרשת חלה. או בושלה בחום משקים אינה נקראת מאפה תנור אלא מעשה קדרה, שפטור מהפרשת חלה. מהו ההבדל בין אפיה לבין בישול?
מחלוקת בין רמב”ם לרבינו תם לגבי מה נקרא לחם שחייב בהפרשת חלה ומה לא.
הפרשת חלה אחרי הבישול. הפרשת חלה מן המוקף בארץ ישראל ובחוץ לארץ.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ו’ בהלכות ביכורים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
יד” תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com