הלכות הפרשת חלה – הבנת מצוות הפרשת חלה ופרטיה לעומקם – הרב יצחק ישראלי

מתי התחייבו ישראל במצווה? איזו חיטה ואיזו עיסה חייבות הפרשת חלה? מה ההבדל בין עיסה בארץ לבין חו”ל? מתי והיכן החיוב מדרבנן? מדוע אסור להביא חלת חוץ לארץ לארץ? איך כהן מתכונן לאכילת חלה, ודין נתינת חלה לכהן בימינו.
מה דין חלת חוץ לארץ שהובאה לארץ? ומה דין תרומת חוץ לארץ שהובאה לארץ?
שלושת הארצות שקיימות לנו לעניין חלה ותרומות ומעשרות: עולי בבל, עולי מצרים, וחוץ לארץ וההבדלים ביניהם.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ה’ הלכות ביכורים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
א’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com