הלכות הפרשת חלה – דין קמח חיטה מעורב בקמח אורז וההבדל מקמחים אחרים – הרב יצחק ישראלי

מתי עירוב של קמח מחמשת מיני דגן וקמח מדגנים אחרים חייב בהפרשת חלה? מהי שיטת הרמב”ם, האם הולך אחר הטעם או אחרי שיעור הקמח החייב בהפרשה.
מה אכלו חנניה מישאל ועזריה בבית המלך?
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ח’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com