הלכות הפרשת חלה – גוי אינו יכול להיות שליח לחלה – הרב יצחק ישראלי

ההבדלים בין תרומת גוי לחלת גוי, “כן תרימו גם אתם” שגם השליח יהיה יהודי.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ח’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com