הלכות הפרשת חלה – בצק המורכב משני בצקים חייבים בהפרשה ואחד באמצע שאינו חייב – הרב יצחק ישראלי

מה הדין כאשר שתי עיסות שביחד יש בהן שיעור הפרשת חלה נדבקות זו לזו “נושכות” זו את זו באמצעות עיסה נוספת מקמח שאינו חייב בהפרשת חלה.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ז’ הלכות ביכורים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ז תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com