הלכות הפרשת חלה – אלו קמחים חייבים בהפרשת חלה ומה פטור – הרב יצחק ישראלי

הקמחים החייבים בהפרשת חלה. אנשים האלרגיים לגלוטן ואוכלים קמחים אחרים – פטורים.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ו’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ה’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com