הלכות הפרשת חלה – איזו ברכה מברכים כשמפרישים חלה – הרב יצחק ישראלי

מתי אסור להפריש חלה?
מחלוקת איזו ברכה מברכים על הפרשת חלה, ואיזה שם קוראים לה.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם הלכות ביכורים פרק ה’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ד’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com