הלכות הפרשת חלה – איזה בצקים מקמחים שונים יכולים להתחבר להפרשת חלה – הרב יצחק ישראלי

מהם התנאים להפרשת חלה משותפת כאשר ישנן כמה עיסות וכל אחת ממין אחר מחמשת מיני דגן.
אלו מיני דגן נחשבים אותו המין, ואלו נחשבים “מין בשאינו מינו” לפי הרמב”ם ולפי מרן ה”בית יוסף”.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ז’ בהלכות ביכורים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
כ”ה תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com