הלכות הכשרת כלים – כיצד מטבילים סוגי כלים שונים ומדוע – הרב יצחק ישראלי

מדוע מטבילים כלים שנקנו מגוי? מהו סדר הכשרת הכלים – אלו כלים יש לטבול, אלו להגעיל ומי צריכים ליבון? מדוע מטבילים כלי אלומיניום וכלי זכוכית שאינם מנויים בתורה?
איך מכשירים כלים חשמליים?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ה’ חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com