הלכות הכשרת כלים – דיני בליעה בכלים ונותן טעם לפגם – הרב יצחק ישראלי

מהיכן נלמדות הלכות בליעת מאכלות אסורות, מה נאסר מתורה ומה מדרבנן?
ההבדל בין קדירה בת יומה לקדירה שאינה בת יומה. מה דין נותן טעם לפגם.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ג’ חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com