הלכות הכשרת כלים – דין סכין משומשת שנקנתה מגוי – הרב יצחק ישראלי

מדוע יש ללבן סכין שנקנתה מגוי, והדעות השונות בנידון.
כיצד מתיישבת הסתירה בין מה שפסק מרן בשולחן ערוך בהלכות איסור והיתר על הכשרת סכין לבין מה שפסק בהלכות פסח.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק י”ז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ט’ חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com