הלכות הכשרת כלים – דין כלים שאולים מגוי ואלו כלים צריכים הגעלה – הרב יצחק ישראלי

מה ההבדל בין הכשרת כלי לבין הטבלת כלי?
במה חייב כלי שאול מגוי ובמה אינו חייב.
אלו כלים חייבים טבילה, ואלו כלים חייבים הגעלה.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מאכלות אסורות פרק יז
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ח’ חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com