הלכות בר מצווה – קטן שנתגדל – הרב יצחק ישראלי

מי שנעשה בר מצווה, האם יוצא ידי חובה בברכות התורה שברך בבוקר?
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com