הלכות ברית מילה – ברית מילה לגר – הרב יצחק ישראלי

ברית מילה לגר מעבירה אותו תהליך דומה שעשו בני ישראל כשנעשו לעם ערב מעמד הר סיני. “על בריתך שחתמת בבשרנו ועל תורתך שלימדתנו”. הברית והסרת העורלה היא כלי הכרחי להבנת התורה שהיא רוחנית.
מה קודם למה – האם קודם מילה ואחר כך טבילה או להפך?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות מילה פרק ג’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ל’ חשוון תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com