הלכות אישות – נישואין למיניקת שאבי הילד שלה גוי – הרב יצחק ישראלי

דין נשואין למעוברת פנויה (שלא היתה נשואה) ומה הדין כשהתינוק שלה הוא בן לאבא גוי.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק י”א
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ו’ טבת תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com