הלכות אישות – חומרת איסור נישואי תערובת – הרב יצחק ישראלי

על מי חל איסור נישואי תערובת, ועונש מי שהולך עם גויה לפי התורה.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות איסורי ביאה פרק י”ב
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ג’ אדר א’ תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com