הלכות אישות- האם אשה ממתינה להנשא צ”ב יום מכתיבת הגט או מנתינתו? – הרב יצחק ישראלי

אשה שהיתה נשואה ונתאלמנה או נתגרשה צריכה להמתין 92 בטרם תינשא שוב. מה הדין אם קיבלה גט בשליחות, האם סופרת מיום כתיבת הגט או מיום נתינתו?
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק יא
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י’ כסלו תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com