הלכות אישות – דין מי שקידש אשה מעוברת או מיניקה – הרב יצחק ישראלי

דין מי שקדש אשה מעוברת או מיניקה, ההבדל אם הכניסה לביתו או לא, מתי חייב לגרש ומתי לא. וכן האם חייב נידוי.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק י”א
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ה’ טבת תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com