הלכות אישות – דין מי שקדש אשה גרושה או אלמנה תוך 90 יום – הרב יצחק ישראלי

מי שקדש תוך 90 יום מנדים אותו. מחלוקת בגמרא האם מי שקידש תוך 3 חודשים וברח האם מנדים, ומחלוקת רמב”ם וראב”ד על דין הגמרא.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק יא
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ד כסלו תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com