הלכות אישות – איזו גיורת צריכה להמתיין 90 יום עד שתנשא – הרב יצחק ישראלי

לשמירה על ייחוס עם ישראל, אשה ממתינה שלושה חודשים אחרי גירושין ואלמנות. מחלוקת ר’ יהודה ור’ יוסי בעניין גיורת, האם נחשבת שמנסה צריכה להמתין, וכן אנוסה ומפותה ומנסה צריכות להמתין. מחלוקת רי”ף, רמב”ם ורבינו חננאל.
שיעור הלכה יומית על רמב”ם הלכות גירושין פרק י”א
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י”ג כסלו תשע”ו
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com