הלכה יומית – הלכות שבת – תחומין למעלה מעשרה בים וביבשה וטיסה בערב שבת – הרב יצחק ישראלי

האם מי שיש לו צורך גדול ואונס מותר לו לטוס בשבת אם יוצא לפניה ונוחת לאחריה?
הקדמה להלכות תחומין: כיצד מודדים אלפיים אמה תחום שבת?
האם איסורי תחומין הם דאורייתא או מדרבנן.
יש תחומין למעלה מעשרה. ומושגים בסיסיים בתחומין.
איסור תחומין כשיושב ומוליכים אותו.
קביעת מקום לאיסור תחומין.
שיעור הלכה יומית מתוך פרק כ”ז בהלכות שבת ברמב”ם, דעת הרא”ש, הרמב”ם, הרמב”ן, החת”ם סופר, יביע אומר חלק ט סימן ל”ג, אור לציון, רשב”ם, רבינו תם, רבינו חננאל
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
י’ תמוז תשע”ד

שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

עקבו אחרינו גם בפייסבוק: http://www.facebook.com/RabbiIsraeli