ההבדלים בין חלת חוץ לארץ לחלת ארץ ישראל ושיעור הפרשת חלה על פי גודל הדרהאם – הרב יצחק ישראלי

אלו דברים מותרים בחלת חוץ לארץ ואסורים בחלת הארץ. דעת חלק מהפוסקים על כהנים בימינו וההבדלים ההלכתיים הנוצרים לדעת הסוברים שהם “כהני ספק”. זמן הפרשת החלה בחוץ לארץ. הפרשת חלה בשבת. חלה שנתערבה בעיסה חייבת להיות בטלה ב-100. דין חלה כדין תרומה.
מהו גודלו של הדרהאם להפרשת חלה ומהו שיעור הפרשת חלה.
קבלה ומעשה מול תיאוריות וסברות, והמסורת הספרדית במידות בהלכה.
שיעור הלכה יומית מתוך רמב”ם פרק ה’ הלכות ביכורים
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
ד’ תמוז תשע”ה
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com