דברים שהתורה נקנית בהם – מעלות התורה – הרב יצחק ישראלי

שיעור מוסר יומי, על פרקי אבות פרק ו’
נמסר על ידי הרב יצחק ישראלי שליט”א
אב”ד “תורה ומשפט” ברוקלין וראש הרבנים לעדת הבוכרים בארה”ב וקנדה
בבית הכנסת “שערי ישועה מציון”, Mill Basin
שלושת ימי ההגבלה תשע”ז
שיעורי תורה נוספים להאזנה ולצפיה באתר:
http://www.haravisraeli.com

Leave a Comment